Maas & Waal
 • Deelname aan de cursus houdt een team in( 1 baas en 1 hond). Voor een tweede en volgende hond dient u apart te betalen.
 • Bij de eerste les bent u verplicht desgevraagd het vaccinatieboekje te tonen. De hond dient geldige vaccinaties te hebben gehad. Voor een hond, die regelmatig in een kennel of pension verblijft, is een kennelhoest-enting verplicht. Honden, die niet of onjuist zijn geënt worden niet tot de cursus toegelaten.
 • Deelnemende honden dienen in een goede conditie en gezondheid te verkeren.
  Bij besmettelijke ziekten als oormijt, kennelhoest, diarree, braken etc. dient vooraf telefonisch contact te zijn met de instructeur. Deelname kan pas wanneer de dierenarts de hond gezond verklaard heeft.
 • Bij loopsheid van de hond vooraf overleg over deelname met de instructeur.
  Bij verhindering dit tijdig – liefst 24 uur tevoren -aangeven bij de instructeur of secretariaat.
 • Cursisten worden tijdig voor aanvang van de training op de locatie verwacht.
 • Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen deelnemen na overleg tussen ouder en instructeur en de instructeur zijn fiat heeft gegeven.
 • De cursist moet fysiek in staat worden geacht de hond onder controle te kunnen houden.
 • De trainingen worden altijd gelopen in dezelfde combinatie hond/baas, tenzij in overleg met de instructeur anders is afgesproken.
 • De hond dient op het gehele terrein aangelijnd te zijn, wanneer deze niet werkend is. De hond mag alleen vrij met instemming van de instructeur.
 • U dient zelf zorg te dragen voor de veiligheid van uw hond en de hond niet bloot te stellen aan risico’s, die de gezondheid van de hond nadelig kunnen beïnvloeden.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de instructeur honden in het trainingsveld te laten spelen.
 • Honden, die agressief gedrag laten zien, worden NIET toegelaten.
 • Een cursist die zijn/haar hond een lichamelijke correctie toedient, wordt direct van de cursus en de trainingslocatie verwijderd . Er vindt geen terugbetaling plaats van het betaalde cursusgeld.
 • Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. Dit ter beoordeling van de instructeur.
 • Aan fouten in welke vorm dan ook kunnen geen rechten worden ontleend. Jachthondenschool “Maas en Waal” behoudt zich het recht voor een cursusdeelname zonder terugbetaling van lesgelden te beëindigen, wanneer zij dit noodzakelijk acht, zonder opgave van reden.
 • Voor elke cursus dient men zich apart in te schrijven door middel van een vastgesteld en volledig ingevuld inschrijfformulier.
 • Cursusgelden dienen te zijn voldaan per bank voor aanvang van de cursus of contant bij aanvang van de eerste les.
 • Jachthondenschool “Maas en Waal” betaalt geen lesgelden terug, tenzij zij dit nodig acht.
 • Alle deelnemende cursisten beschikken over een WA-verzekering.
 • Jachthondenschool “Maas en Waal” is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade aan u, uw hond of eigendommen en derden in welke vorm dan ook.
 • Deelname aan cursussen en training van jachthondenschool “Maas en Waal” is geheel voor eigen risico.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de leiding. De beslissing van de leiding is bindend.