Maas & Waal

De trainingen voor de KNJV- C-B-A proeven

De cursus zelfafrichting jachthonden is niet uitsluitend bedoeld voor mensen, die hun hond willen inzetten in de jacht. Heel veel jachthondenbezitters/liefhebbers zullen nooit met hun hond praktisch jagen. Ondanks dit gegeven nemen zij deel aan deze cursus(sen) , omdat zij zich bewust zijn , dat het een goede zaak is de natuurlijke eigenschappen van de jachthond te behouden en zeker niet in de laatste plaats, omdat de samenwerking en training de relatie tussen baas en hond versterkt. Daarnaast is een goed luisterende (jacht)hond een prettige huisgenoot.

De cursus wordt op diverse wisselende locaties gegeven. De cursisten worden tijdig over de trainingslocatie geïnformeerd. Voordeel van wisselende trainingslocaties is, dat de honden kennis maken met een veelheid aan omstandigheden o.a. bodemgesteldheid, begroeiing etc.etc.

Klik hier voor informatie over trainer en trainingen

KNJV-PROEVEN

De KNJV-C proef

Deze proef omvat de volgende onderdelen:
A los en aangelijnd volgen;
B vooruitsturen en komen op bevel;
C houden van de aangewezen plaats;
D kort apport te land;
E apport uit diep water.

De start van de jachtopleiding zijn de onderdelen, die genoemd zijn onder A t/m E, de C-opleiding. In deze fase liggen de accenten op appèloefeningen (het aangelijnd en los volgen, het komen op bevel, down blijven uit zicht). Deze basisoefeningen worden afgewisseld met apporteeroefeningen. De hond heeft in deze oefeningen vaak heel veel plezier en maakt, dat de motivatie blijft.

Afhankelijk van de ervaring van de voorjager wordt dit niveau vaak binnen een cursusduur bereikt.

De KNJV-proef B

F verloren apport
G markeerapport
H apport over diep water

Vaak wordt in het eerste jaar al een voorzichtig begin gemaakt met het aanleren van de vaardigheden, die nodig zijn om de B-onderdelen te doen. Het leren te water gaan en het commando “over” uit te voeren is hiervan een goed voorbeeld, omdat dit vaak een probleem wordt als eerst de hond geleerd heeft een apport uit diep water te halen.

Ook wordt van begin af aan een voorzichtige start gemaakt met het aanleren van eenvoudig dirigeerwerk en slepen, dat gaandeweg in moeilijkheidsgraad oploopt.

De KNJV-proef A

Voor deze proef moet de hond de volgende onderdelen beheersen:
I Dirigeren;
J Verre loper over breed water (de z.g. sleep).

Trainen op A-niveau heeft het accent op het aanleren van dirigeerwerk. Voorjagers investeren veel in het oefenen op een hondvriendelijke manier. We gaan er samen voor zorgen, dat de hond alleen succes zal hebben als de commando’s van de voorjager op de juiste manier worden opgevolgd. Ook zal het uitwerken van “verre lopers” over water worden geoefend. Daarnaast zal steeds aandacht worden besteed aan de proeven op C en B-niveau. Niet voor niets wordt door ervaren voorjagers de uitspraak gehanteerd: ‘Een overwinning in de A wordt behaald in de C.” De strekking hiervan heeft geen verdere toelichting nodig.

Uitvoerige beschrijvingen van de bovenstaande proeven kunt u vinden in het “Rode boekje”. Dit boekje is terug te vinden op de KNJV-site, tabblad ORWEJA. Hier is het te downloaden.

Ook is het te bestellen bij Commissie Jachthonden te Oud Beijerland onder overmaking van € 12,50 op rekeningnummer 43.55.97.507 o.v.v. RJP.

De KNJV-jachthondenproeven worden gehouden in de periode van eind juli tot eind september. De locaties, data en plaatsen zijn terug te vinden op de site van de KNJV. Bij deelname aan proeven hebben leden van de KNJV voorrang op niet KNJV-leden.

img_4764img_4698img_4744100_4172_301x201100_4175_301x201